Logowanie

Reklama

Najnowsze

Nowe firmy

Reklama

GMINA SANOK: Poszukiwani animatorzy obiektów sportowych

  »  Aktualności /  GMINA SANOK: Poszukiwani animatorzy obiektów sportowych

Galeria zdjęć Wtorek, 14 Lutego 2017

GMINA SANOK: Poszukiwani animatorzy obiektów sportowych

SANOK / PODKARPACIE. Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatorów obiektów sportowych: "Orlik Prusiek" oraz "Orlik Trepcza".

I Wymagania niezbędne: -Ukończony 18 rok życia, -Wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie fizyczne, -Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, -Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora, -Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j.t. z 2016 poz. 176 ze zm.). II Wymagania dodatkowe: - Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji, - Przygotowanie pedagogiczne, - Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność. III Zakres wykonywanych czynności: 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla: 1. dzieci i młodzieży, 2. osób dorosłych i seniorów, 3. osób niepełnosprawnych, 4. rodzin. 2. Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej. 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi. 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu. 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu. 6. Promocja Gminy Sanok poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik. 7. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 8. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie. 9. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk. 10. Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk. IV Wymagane dokumenty: - Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”, - Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, - Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, - Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. V Miejsce wykonywania pracy - Obiekt sportowy Orlik w Trepczy; - Obiekt sportowy Orlik w Prusieku. VI Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie. VII Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 21 lutego 2017r. do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 (II piętro, pokój 201) z dopiskiem „Animator – Orlik″. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy. materiały nadesłane foto: archiwum esanok.pl

Autor:   .


Dodaj swoją opinię

Dostęp do komentowania mają tylko zalogowani użytkownicy.

Powiadom znajomego

Pola oznaczone (*) są wymagane.
 
 
 
Kod weryfikacyjny

Wpisz cyfry, które widzisz na obrazku.

 
Dbamy o Twoją prywatność
Podane przez Ciebie powyższe adresy e-mail nie zostaną przesłane do Redakcji serwisu i nie będą udostępnione żadnym podmiotom lub osobom trzecim.

Opinie

Jeszcze nikt nie dodał swojego komentarza do tego artykułu.

¤ wyraź swoją opinie jako pierwszy ¤

Copyright 2003 - 2010 © Sanok24.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)