DO-MET

Logowanie

Najnowsze

Nowe firmy

Reklama

Przemoc w rodzinie nie musi trwać wiecznie…

  »  Aktualności /  Przemoc w rodzinie nie musi trwać wiecznie…

Galeria zdjęć Środa, 19 Grudnia 2018

Przemoc w rodzinie nie musi trwać wiecznie…

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią przede wszystkim dzieci, osoby starsze i kobiety, którym wstyd oraz bezradność często powodują bezczynność i powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Jak wygląda mechanizm przemocy domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy?

Na to pytanie doskonale może odpowiedzieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, który od marca 2017 r. realizuje projekt pn. Moja rodzina i ja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach tegoż projektu powstał INFORMATOR – GDZIE SZUKAĆ POMOCY, w którym można znaleźć informacje na temat zjawiska przemocy, powodów jej powstawania, a przede wszystkim adresy i numery telefonów do wszystkich organizacji i instytucji, a także specjalistów mogących udzielić wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

W latach 2017-2018 MOPS Sanok dość szczegółowo pracował z 20 rodzinami z dziećmi dotkniętymi zjawiskiem przemocy. Pracownik socjalny i asystent rodziny na bieżąco monitorowali i nadzorowali funkcjonowanie rodzin, wspomagali proces wychowawczy dzieci. Do tego celu wykorzystywali szereg instrumentów świadczonych przez wyspecjalizowanych specjalistów i lekarzy, tj.: indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie psychiatry dziecięcego. Ponadto dla rodzin organizowane były zajęcia pn.: "Szkoła dla rodziców" - prowadzone w celu podniesienia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, wzmocnienia poczucia pewności siebie w roli rodzica, oraz pomocy w rozwiązaniu istniejących problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci, a także zajęcia pn.: Program „Kobieca wyjątkowa pozytywna” – dla kobiet, które chcą podnieś wiarę we własne możliwości i mieć wpływ na własne życie. Rodziny mogły skorzystać z prowadzonych przez specjalistę Grup wsparcia, podczas których dostarczana była pożyteczna wiedza i przekazywany sposób radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy grupy relacjonowali własne przeżycia związane z własnym problemem, słuchali się nawzajem i poznawali doświadczenia innych w sposób empatycznego zrozumienia, nawiązywali również kontakty społeczne z osobami o podobnych trudnościach.

W ramach projektu pn. Moja rodzina i ja położono również duży nacisk na profilaktykę. Zorganizowano Teatralne Noce Profilaktyki - trzy spektakle teatralne skierowane do rodziców z dziećmi z poziomu szkoły podstawowej – klasy 1-3 oraz klasy 4-7, a także gimnazjalistów. Spektakle teatralne realizowane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa i Lecha Dyblika poruszyły tematykę z zakresu problemów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy, hazardu, internetu, przemocy i były dostosowane tematycznie do wieku dziecka. Teatralne Noce Profilaktyki dostarczały wiedzę i refleksję rodzicom i dzieciom na temat współczesnych zagrożeń oraz promowały modę na życie wolne od uzależnień.

Ponadto dla dorosłych Uczestników projektu i ich dzieci - gimnazjalistów - została zorganizowana wizyta studyjna w Areszcie Śledczym w Sanoku. Wizyta umożliwiła pogłębienie wiedzy związanej z systemem więziennictwa od strony praktycznej, przybliżyła funkcjonowanie aresztu śledczego, a także ukazała, jak wygląda praca w służbie więziennej oraz wykonywanie kary pozbawienia wolności. Działanie to miało na celu pokazać jakie konsekwencje grożą osobom nieprzestrzegającym prawa oraz wskazać rolę resocjalizacji.

Nie zabrakło również działań związanych z integracją rodziny. W ramach pracy z rodziną zorganizowano dwa wyjazdy warsztatowe w formie Artterapii. Warsztaty trwały po 8 godzin, a tematyka zajęć dotyczyła: metod wyrobu papieru czerpanego, robienia filcu, pieczenia chleba, bibułkarstwa. Każdy z Uczestników mógł sam wykonać kartkę papieru, zrobić kwiatek z filcu czy bibuły, a nawet upiec chleb tradycyjną metodą. Nie zabrakło wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu. Najmłodsze dzieci mogły przejechać się na kucyku.

Artterapia wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie z własnymi emocjami, daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Artterapia wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji, uczy technik skutecznej komunikacji, pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak: akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym. Uwalnia również twórczą energię drzemiącą w każdym z nas, otwiera nas na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi, pogłębia więzi rodzinne i podnosi jakości kontaktów rodzic - dziecko. Ten rodzaj terapii pozwolił Uczestnikom w sposób nowoczesny, innowacyjny podejść do problemów z jakimi się stykają i radzić sobie z własnymi emocjami, a w konsekwencji pozytywnie wpływać na rozwój całej swej rodziny.

Udział rodzin w projekcie pn. Moja rodzina i ja był bezpłatny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowała: Ewa Sieradzka – Kierownik projektu

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku
ul. Zamkowa 30, 38-500 SANOK
tel. 134 60 8060
www.mops.sanok.pl

Projekt pt.: Moja rodzina i ja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Artykuł sponsorowany 
materiały nadesłane

 

Autor:   .


Dodaj swoją opinię

Dostęp do komentowania mają tylko zalogowani użytkownicy.

Powiadom znajomego

Pola oznaczone (*) są wymagane.
 
 
 
Kod weryfikacyjny

Wpisz cyfry, które widzisz na obrazku.

 
Dbamy o Twoją prywatność
Podane przez Ciebie powyższe adresy e-mail nie zostaną przesłane do Redakcji serwisu i nie będą udostępnione żadnym podmiotom lub osobom trzecim.

Opinie

Jeszcze nikt nie dodał swojego komentarza do tego artykułu.

¤ wyraź swoją opinie jako pierwszy ¤

Copyright 2003 - 2010 © Sanok24.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)